دکتر رضا دوست

پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده و درمان با جراحی و لاپاراسکوپی

پانکراتیت یا التهاب لوزالمعده و درمان با جراحی و لاپاراسکوپی

پانکراتیت به التهاب لوزالمعده گفته می‌شود. پانکراس یا لوزالمعده یک غده‌ی بزرگ در پشت معده و نزدیک به دوازدهه – یک قسمت کوچک در ابتدای روده‌ی باریک – می‌باشد. غده‌ی پانکراس از طریق مجرایی مخصوص، آنزیم‌های گوارشی را به ابتدای دوازدهه می‌ریزد. آنزیم‌های لوزالمعده با صفرا – ماده‌ای تولید شده در کبد و ذخیره شده […]