دکتر رضا دوست

سندرم یا بیماری روده تحریک پذیر (آی بی اس IBS): علایم و درمان

سندرم یا بیماری روده تحریک پذیر (آی بی اس IBS)

سندرم روده تحریک پذیر یکی از بیماریهای شایع گوارشی است که بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر می کند . این بیماری که با درد مزمن شکمی و تغییرات در اجابت مزاج همراه است در زنان شایع تر از مردان بوده و ماهیتی مزمن دارد . در این بیماری گرچه از نظر ارگانیک یافته […]